Gmina Osjaków jest beneficjentem projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostepu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Szczegółowe informacja dotyczące projektu dostępne są pod adresem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Osjaków do szkół zostały zakupione i przekazane 32 szt. laptopów o łącznej wartości 59 840,00 zł.