Informacja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Informacja Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

Informacja Komisji Rewizyjnej

Informuje, że 28 grudnia 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul.Wieluńska 26,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
4. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osjaków na 2022 rok.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Osjaków.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich otrzymania dla radnych Rady Gminy Osjaków oraz sołtysów.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osjaków.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Osjaków ze stowarzyszenia o nazwie „TAK dla Kopalni Złoczew”.                                      

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

                                                                               

 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa             Przewodniczący Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu        Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

   /-/ Urszula Czerniak                                                                                   /-/ Sławomir Kaźmierczak                                                    /-/ Bronisława Felusiak