WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI
90-434 ŁÓDŹ
UL. PIOTRKOWSKA 135

Inf.IV-0610/19/15

Uprzejmie przekazuję w załączeniu wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z treścią § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257).
Organy wykonawcze gmin mogą udostępniać nieodpłatnie urzędowe formularze sporządzone zgodnie z przekazanymi wzorami oraz udostępniać wzory urzędowych formularzy w Biuletynie Informacji Publicznej (§ 3 pkt 2 wskazanego wyżej rozporządzenia).  


z upoważnienia Prezesa WSA w Łodzi 
Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski
Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi