WYKAZ MIEJSCOWOŚCI


L.P. Nazwa Miejscowości
1 Borki Walkowskie
2 Chorzyna
3 Czernice
4 Dębina
5 Dolina Czernicka
6 Drobnice
7 Felinów
8 Gabrielów
9 Huta Czernicka
10 Jasień
11 Józefina
12 Kajdas
13 Kolonia Dąbrowice
14 Kolonia Raducka
15 Krzętle
16 Kuźnica Ługowska
17 Kuźnica Strobińska
18 Nowa Wieś
19 Osjaków
20 Piskornik Czernicki
21 Raducki Folwark
22 Raduczyce
23 Skaleniec
24 Stanisławów
25 Walków
26 Zofia

Uwaga !

Miejscowości Kolonia Dąbrowice i Skaleniec wpisano do Urzędowych nazw miejscowości z dniem 1 stycznia 2010 roku na podstawie Rozporządzenia Ministrea Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości (Dz. U. nr 220 , poz. 1730)