Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2006-11-24 11:36:06 Renata Kostrzycka Utworzenie
2006-11-24 11:45:44 Renata Kostrzycka Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2006-11-24 11:46:51 Renata Kostrzycka
2007-05-08 14:04:46 Sławomir Rynkiewicz
2018-11-27 10:33:19 Barbara Łukomska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała NrLIV)285)2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" w pozycji nr 1
2018-11-27 10:33:21 Barbara Łukomska Aktualizacja
2018-11-27 10:35:59 Barbara Łukomska Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała NrLIV)285)2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na pozycję nr 5
2018-11-27 10:36:00 Barbara Łukomska Aktualizacja
2018-12-06 12:01:57 Barbara Łukomska Dodano załącznik o nazwie "Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018" w pozycji nr 6
2018-12-06 12:01:59 Barbara Łukomska Aktualizacja
2018-12-06 12:03:28 Barbara Łukomska Aktualizacja
2018-12-06 12:04:24 Barbara Łukomska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018" na "W Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018"
2018-12-06 12:04:25 Barbara Łukomska Aktualizacja
2018-12-13 09:21:08 Barbara Łukomska Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała NrLIV)285)2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na pozycję nr 1
2018-12-13 09:21:08 Barbara Łukomska Przesunięto załącznik o nazwie "W Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018" na pozycję nr 2
2018-12-13 09:21:11 Barbara Łukomska Aktualizacja
2019-03-25 09:15:27 Przemysław Wiśniewski Usunięto załącznik o nazwie "STATUT GMINY OSJAKÓW"
2019-03-25 09:15:28 Przemysław Wiśniewski Aktualizacja
2019-03-25 09:15:45 Przemysław Wiśniewski Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr IX/30/2007 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 13 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/22/2007 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 r. z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków."
2019-03-25 09:15:45 Przemysław Wiśniewski Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków"
2019-03-25 09:15:45 Przemysław Wiśniewski Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr VII/22/2007 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2003 z dnia 8 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków"
2019-03-25 09:15:46 Przemysław Wiśniewski Aktualizacja
2020-10-12 14:05:26 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "W Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018" na "Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018"
2020-10-12 14:05:28 Jan Sroka Aktualizacja
2021-03-01 11:32:24 Jan Sroka Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała NrLIV)285)2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:32:25 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LIV2852018 z dnia 28-09-2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" w pozycji nr 1
2021-03-01 11:32:25 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr II72014 RGO z dnia 05-12-2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" w pozycji nr 3
2021-03-01 11:32:25 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLVII592014 RGO z dnia 19-09-2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" w pozycji nr 4
2021-03-01 11:32:25 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr VII 22 2007 RGO z dnia 12-03-2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" w pozycji nr 5
2021-03-01 11:32:25 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr IX302007 RGO z dnia 13-04-2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" w pozycji nr 6
2021-03-01 11:32:25 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" w pozycji nr 7
2021-03-01 11:32:26 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" w pozycji nr 8
2021-03-01 11:32:26 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" w pozycji nr 9
2021-03-01 11:32:26 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" w pozycji nr 10
2021-03-01 11:32:26 Jan Sroka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków.pdf" w pozycji nr 11
2021-03-01 11:32:30 Jan Sroka Aktualizacja
2021-03-01 11:33:31 Jan Sroka Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LIV2852018 z dnia 28-09-2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na pozycję nr 1
2021-03-01 11:33:32 Jan Sroka Aktualizacja
2021-03-01 11:33:59 Jan Sroka Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LIV2852018 z dnia 28-09-2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na pozycję nr 2
2021-03-01 11:34:00 Jan Sroka Aktualizacja
2021-03-01 11:35:12 Jan Sroka Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LIV2852018 z dnia 28-09-2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na pozycję nr 1
2021-03-01 11:35:13 Jan Sroka Aktualizacja
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr LIV2852018 z dnia 28-09-2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na "2018-09-28 Uchwała Nr LIV2852018 z dnia 28-09-2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018" na "2019-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018"
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr II72014 RGO z dnia 05-12-2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" na "2014-12-05 Uchwała nr II72014 RGO z dnia 05-12-2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XLVII592014 RGO z dnia 19-09-2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" na "2014-09-19 Uchwała nr XLVII592014 RGO z dnia 19-09-2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr VII 22 2007 RGO z dnia 12-03-2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" na "2007-03-12 Uchwała nr VII 22 2007 RGO z dnia 12-03-2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr IX302007 RGO z dnia 13-04-2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków" na "2007-04-13 Uchwała nr IX302007 RGO z dnia 13-04-2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na "2003-02-08 Uchwała nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:49 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 1 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na "2003-02-08 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:50 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 2 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na "2003-02-08 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:50 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 3 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków" na "2003-02-08 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków"
2021-03-01 11:41:50 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 4 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków.pdf" na "2003-02-08 Załącznik nr 4 do uchwały nr IV 26 2003 RGO z dnia 08-02-2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków.pdf"
2021-03-01 11:41:51 Jan Sroka Aktualizacja
2021-03-01 11:42:29 Jan Sroka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2019-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018" na "2018-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1 uchwały nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28.09.2018"
2021-03-01 11:42:30 Jan Sroka Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij