Informacja dot. dowozou uczniów

Urząd Gminy w Osjakowie uprzejmie informuje, iż dowóz uczniów do szkół klas 0 - 3 od

dnia  18 stycznia 2021 r. odbywał się będzie zgodnie z harmonogramami obwiązującymi od

dnia 26 października 2020 r.

                                                                                               Wioletta Sroka 

                                                                                               p.o. Kier. RIT