Informacja dot. dowozou uczniów
Urząd Gminy w Osjakowie uprzejmie informuje, iż dowóz uczniów do szkół odbywał się będzie zgodnie z harmonogramami obwiązującymi od dnia 17 maja 2021 r. załączonymi poniżej.

                                                                                               Wioletta Sroka

                                                                                               p.o. Kier. RIT