Mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego, przez które zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny po preferencyjnej cenie, prosi się o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Osjakowie w celu złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego. Wnioski będę dostępne od 3 stycznia 2023r. (wtorek) do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Osjaków lub osobiście w Urzędzie Gminy Osjaków (pokój nr 13).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w dniach i godzinach pracy urzędu (pokój nr 13 Urzędu Gminy Osjaków) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.