Szanowni Państwo, informujemy, że:

- pobyt osób z terytorium Ukrainy na terenie Gminy Osjaków należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy w Osjakowie pod nr. tel. 43 842 34 20

- nie ma konieczności meldowania osób, które przybyły z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

- zapotrzebowanie zatrudnienia osób z Ukrainy należy zgłaszać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu

- koszty zakwaterowania oraz utrzymania przyjętych osób spoczywają na przyjmujących. W razie problemów z utrzymaniem, osoby te zostaną przeniesione do miejsc wyznaczonych przez Wojewodę,

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań prosimy o kontakt z GOPS pod nr tel. 43 842 33 91 bądź pracownikiem UG w Osjakowie pod nr: 535 690 146