Od 1 stycznia 2022r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2 100,00 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.

Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wartość świadczenia to 20,00 zł.

Osoby, które złożą wnioski do dnia 31 stycznia otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach - pierwszą do dnia 31 marca, drugą do 2 grudnia.

Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od dnia 01 lutego do końca października, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo w całości.

 

Wnioski złożone po 31 październiku 2022r. nie będą rozpatrywane.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00 złotych przy złożeniu, że dochód nie przekracza 2 100,00 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00 złotych przy założeniu, że dochód nie przekracza 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 złotych przy złożeniu, że dochód nie przekracza 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150,00 złotych przy założeniu, że dochód nie przekracza 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę

 

Ważne!

W przypadku gdy główny źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi rocznie:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 500,00 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 750,00 złotych ,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1 062,50 złotych ,

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 437,50 złotych ,

 

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub wykorzystaniem profilu zaufanego. Papierowe wnioski będą przyjmowane

w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osjakowie ul. Wieluńska 11/8 98-320 Osjaków.

Tel: 43 842 34 20