Zawiadomienie

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi zawiadamia o stwierdzeniu na terenie województwa łódzkiego choroby wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r.
poz 1421) – afrykański pomór świń, pierwsze i drugie ognisko w województwie łódzkim
w 2021 r.

1.      Ognisko 1/2021 stwierdzono w dniu 19 czerwca 2021 r. na podstawie sprawozdań
z badań P/21/24036, P/21/24037, P/21/24038, P/21/24040 wykonanych
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym
w Puławach dotyczących próbek z gospodarstwa utrzymującego świnie w miejscowości Kruszów, gmina Tuszyn powiat łódzki wschodni. W badanych próbkach krwi oraz narządów od padłych świń potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

W gospodarstwie znajdowało się 149 świń z czego 29 sztuk padło. W dniu 19 czerwca br. Wszystkie świnie w gospodarstwie zostały zabite, a zwłoki przekazano do zakładu utylizacyjnego. W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją ogniska choroby w zakresie czyszczenie i dezynfekcji.

2.      Ognisko 2/2021 stwierdzono w dniu 20 czerwca 2021 r. na podstawie sprawozdań
z badań P/21/24041 wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczących próbek z gospodarstwa w miejscowości Świątkowice, gmina Lututów powiat wieruszowski. W badanych próbkach krwi potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

W gospodarstwie przebywało 46 świń. W dniu 20 czerwca br. wszystkie świnie
w gospodarstwie zostały zabite, a zwłoki przekazano do zakładu utylizacyjnego.
W gospodarstwie wdrożone zostaną procedury związane z likwidacją ogniska choroby w zakresie czyszczenie i dezynfekcji.