Szanowni Mieszkańcy,

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 Wójt Gminy Osjaków informuje, że pracownicy nie będą dokonywać odczytów wodomierzy w domach. Stany wodomierzy należy spisać
na karteczkach i wywiesić w widocznym miejscu, tj. przy skrzynce pocztowej, bramie, furtce bądź podać pracownikowi osobiście lub telefonicznie w dniu odczytu w godzinach od 8.00 do 15.00 zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.