Gmina Osjaków jest beneficjentem projektu Zdalna Szkoła+  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostepu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Szczegółowe informacja dotyczące projektu dostępne są pod adresem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Osjaków do szkół zostały zakupione i przekazane 54 szt. laptopów o łącznej wartości 54 999,00 zł.