INFORMACJA

W dniu 14 maja 2020r. na XXIV Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała Nr XXIV/107/20 w sprawie przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r. przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związanych ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.