obrazek

Pragniemy poinformować, iż Gmina Osjaków uzyskała dofinansowanie dla projektu pn. Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej 25 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka w Osjakowie (G.O, woj. Łódzkie) – 25 miejsc opieki nad dzieckiem między 20 tygodniem a 3 rokiem życia - w term 01.01.2020-31.01.2022 i zapewnienie bieżącego funkcjonowania w okresie 01.02.2020-31.01.2022.

Wartość projektu: 1 037 084,02 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 881 521,42 zł