obrazek

TRASA pn - 1
MIEJSCOWOŚCI:

Chorzyna, Felinów, Gabrielów, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Osjaków (wszystkie ulice), Zofia

TRASA pn - 2
MIEJSCOWOŚCI:

Borki Walkowskie, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kajdas, Kolonia Raducka, Kolonia Dąbrowice, Nowa Wieś, Piskornik Czernicki, Raducki Folwark, Raduczyce, Skaleniec, Stanisławów, Walków