Informacja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Informuje, że 24 listopada 2021 roku (tj. środa) o godz. 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul.Wieluńska 26,  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r.
3. Informacja dotycząca podatku rolnego.
4. Informacja dotycząca podatku leśnego.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dz. Nr 1385/5 obręb Drobnice.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Osjaków ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Omówienie wniosku  w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej przedstawiającej zrealizowane inwestycje na terenie gminy Osjaków z porównaniem  jak wyglądało przed wykonaniem danej  inwestycji a jak po wykonaniu. 
11. Omówienie wniosku w sprawie  wykonania herbu Gminy Osjaków w parku na terenie Osjakowa.                                                             
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
                                                                                     

                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

                                                                                                                               /-/ Urszula Czerniak 


Informacja Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sortu

Informuje, że 25 listopada 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul.Wieluńska 26,  odbędzie się posiedzenie Komisji.Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, ustalenia dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej opłaty  za wyżywienie w żłobku, dla którego organem założycielskim jest Gmina Osjaków.
6. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Osjaków ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.  
7. Omówienie wniosku w sprawie upamiętnienia ludzi Zasłużonych dla Gminy Osjaków poprzez wykonanie tablicy pamiątkowej (wskazanie miejsca).  
8. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                                 

                                                                                                               Przewodniczący Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

                                                                                                               /-/ Sławomir Kaźmierczak


Informacja Komisji Rewizyjnej

Informuje, że 25 listopada 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 12.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul.Wieluńska 26,  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r.
3. Informacja dotycząca podatku rolnego.
4. Informacja dotycząca podatku leśnego.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości -dz. Nr 1385/5 obręb Drobnice.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/285/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków.
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, ustalenia dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej opłaty  za wyżywienie w żłobku, dla którego organem założycielskim jest Gmina Osjaków.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Osjaków ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.  
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
                                                 

                                                                                                                 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                 /-/ Bronisława Felusiak