Informacja Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

Informuje, że 27 września 2022 roku (tj.worek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy w Osjakowie, sala nr 9,  odbędzie się posiedzenie  Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2.      Informacja na temat przygotowania szkoły, przedszkola, żłobka do nowego roku szkolnego 2022/2023.

3.      Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie za I półrocze 2022r.

4.      Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie za I półrocze 2022r.

5.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Osjaków za I półrocze 2022r.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/276/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Osjaków.

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/63/19 Rady Gminy Osjaków z dnia 16 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Osjaków.

 Wolne wnioski i sprawy różne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                    Przewodniczący Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

                                                                                                                                                                                           /-/ Sławomir Kaźmierczak


 

Informacja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Informuje, że 27 września 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 11.30  w Urzędzie Gminy w Osjakowie, sala nr 9,  odbędzie się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Osjaków za I półrocze 2022r.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
5. Analiza zaległości podatkowych i należności cywilnoprawnych.
6. Wyniki działalności wodociągów gminnych oraz oczyszczalni ścieków za I półrocze 2022r.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                           /-/ Urszula Czerniak


 

Informacja Komisji Rewizyjnej

Informuje, że 28 września 2022 roku (tj. środa) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy w Osjakowie, sala nr 9,  odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie za I półrocze 2022r.
3. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie za I półrocze 2022r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Osjaków za I półrocze 2022r.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
7. Analiza zaległości podatkowych i należności cywilnoprawnych.
8. Wyniki działalności wodociągów gminnych oraz oczyszczalni ścieków za I półrocze 2022r.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                                                           /-/ Bronisława Felusiak