JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel./fax (043) 842 33 91
e-mail:
sekretariat@osjakow.pl
WWW: www.osjakow.pl
BIP: www.osjakow.bip.net.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie
ul. Wieluńska 11/8
tel./fax (043) 842 34 20
e-mail:
kontakt@gopsosjakow.pl
WWW: www.gops.osjakow.pl

 

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
ul. Częstochowska 24
tel. (043) 842 33 17
WWW:
http://sposjakow.eu

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie
ul. Częstochowska 22
tel. (043) 842 33 58 
www:
http://biblioteka.osjakow.pl/

Publiczne Przedszkole w Osjakowie
ul. Kościelna 7
tel. (043) 842 33 86
www:
http://przedszkole.osjakow.pl/

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie
ul. Wieluńska 26
tel. (043) 842 33 23
www:
http://kultura.osjakow.pl/

WAŻNIEJSZE INSTYTUCJE W GMINIE


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed" w Osjakowie
ul. Wieluńska 11
tel. (043) 842 33 11

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie
ul. Targowa 26
tel. (043) 842 33 25

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Warta" w Osjakowie
ul. Wieluńska 26
tel. (043) 842 33 23

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osjakowie
ul. Rynek 1
tel. (043) 845 31 11

Urząd Pocztowy w Osjakowie
ul. Wieluńska 7
tel. (043) 843 94 21

Apteka w Osjakowie
ul. Wieluńska 11
tel. (043) 842 33 15

Komisariat Policji w Osjakowie
ul. Wieluńska 19
tel. (43) 842 33 77