Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na LXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2023r. /tj. czwartek/ o godz. 16.15. w Urzędzie Gminy w Osjakowie przy ul. Targowej 26, sala nr 9.

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/300/23 Rady Gminy Osjaków z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Osjaków statusu miasta.
3. Wolne wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak