Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 21 października 2021r. /tj.czwartek/ o godz. 16.30. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26.

 Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
3. Wolne wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak