Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 23 września 2022r. /tj. piątek/ o godz. 16.30. w Urzędzie Gminy w Osjakowie przy ul. Targowej 26

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.

3. Wolne wnioski i sprawy różne. 

4. Zamkniecie obrad LIV Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak

 

Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na LV Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 29 września 2022r. /tj. czwartek/ o godz. 12.00. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja na temat przygotowania szkoły, przedszkola, żłobka do nowego roku szkolnego 2022/2023.

3. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie za I półrocze 2022r.

4. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie za I półrocze 2022r.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Osjaków za I półrocze 2022r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/276/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Osjaków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/63/19 Rady Gminy Osjaków z dnia 16 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Osjaków.

10. Analiza zaległości podatkowych i należności cywilnoprawnych.

11. Wyniki działalności wodociągów gminnych oraz oczyszczalni ścieków za I półrocze 2022r.

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

13. Zamkniecie obrad LV Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak