Lp. Nazwisko i imię Funkcja Adres e-mail

1.

Czerniak Urszula Radna uczerniak.rgo@gmail.com
2. Drutowski Jarosław Radny jdrutowski.rgo@gmail.com
3. Felusiak Bronisława

Radna

bfelusiak.rgo@gmail.com
4. Janus Anna Radna ajanus.rgo@gmail.com
5. Kaźmierczak Sławomir Radny skazmierczak.rgo@gmail.com
6. Peliński Dominik Radny dpelinski.rgo@gmail.com
7. Przygoda Piotr Radny pprzygoda.rgo@gmail.com
8. Rabenda Robert Radny rrabenda.rgo@gmail.com
9. Rogala Mateusz Radny mrogala.rgo@gmail.com
10. Walasik Waldemar Wiceprzewodniczący wwalasik.rgo@gmail.com
11. Walczak Sylwia Przewodnicząca swalczak.rgo@gmail.com
12. Wojcieszek Arkadiusz Radny awojcieszek.rgo@gmail.com
13. Wróbel Roman Radny rwrobel.rgo@gmail.com
14. Zatwarnicki Jan Radny

jzatwarnicki.rgo@gmail.com

15.