Lp. Nazwisko i imię Funkcja Adres e-mail

1.

Czerniak Urszula Radna [email protected]
2. Drutowski Jarosław Radny jdrutowski[email protected]
3. Drutowski Ryszard

Przewodniczący

rdrutowski[email protected]
4. Felusiak Bronisława Radna bfelusiak[email protected]
5. Janus Anna Radna ajanus[email protected]
6. Kaźmierczak Sławomir Radny skazmierczak[email protected]
7. Peliński Dominik Radny dpelinski[email protected]
8. Przygoda Piotr Radny pprzygoda[email protected]
9. Rabenda Robert Radny rrabenda[email protected]
10. Rogala Mateusz Radny mrogala[email protected]
11. Walasik Waldemar Radny wwalasik[email protected]
12. Walczak Sylwia Wiceprzewodnicząca swalczak[email protected]
13. Wojcieszek Arkadiusz Radny awojcieszek[email protected]
14. Wróbel Roman Radny rwrobel[email protected]
15. Zatwarnicki Jan Radny

[email protected]