ul. Targowa 26,
98-320 Osjaków
tel/fax
(043) 842 33 91
fax
(043) 842 33 91

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00
wtorek - piątek: 7:30-15:30

 

Imię i nazwisko

Funkcja/stanowisko

Kontakt

Anna Kleszczyńska

- Zastępca Kierownika USC

tel. (043) 842 33 91 wew. 24
[email protected]