Rada Gminy w Osjakowie uchwałą Nr XIII/56/2007 z dnia 8 października 2007 r. wyraziła wolę współpracy partnerskiej z gminą TREVOL, departament ALLIER we Francji.

 

Nawiązanie kontaktów z francuską gminą, odległą o1500 km, nastąpiło w 2005 r. i otworzyło drogę do bezpośrednich kontaktów mieszkańców naszych gmin. W uzgodnieniu z partnerami przyjęto, że rocznie będzie organizowana jedna duża forma wymiany, polegająca na tygodniowym pobycie gości w rodzinach strony organizującej w danym roku wymianę. Do chwili obecnej zorganizowano cztery wymiany:

 

1. Trevol: 30 września – 3 października 2005 r.    – 25 osób reprezentujących środowisko-zawodowe  

                                                                                Gminy Osjaków.

2. Osjaków: 10 – 13 listopada 2005 r.                 – 19 osób – mieszkańców Gminy TREVOL.

3. Trevol:        7 – 17 lipca 2006 r                                – 45 osób, w tym 13 - osobowa grupa młodzieży.

4. Osjaków :27.06 - 07.07.2008 r                        - 40 osób, w tym  17 -osobowa grupa młodzieży.

5. Trevol:  18 - 25.07.2010 r                           - 30 osób, w tym 10- osobowa grupa modzieży.


    W wizycie w Trevol  w dniach 30.09.2005 r. – 3.10.2005 r. uczestniczyło 25 mieszkańców Gminy Osjaków. W skład delegacji weszły osoby reprezentujące poszczególne środowiska społeczno-zawodowe: służbę zdrowia, szkolnictwo, policję, straż pożarną, rolnictwo, leśnictwo, kulturę oraz Radę Gminy.

Pobyt wypełniony był wizytami w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Podczas wizyty podpisane zostało wstępne porozumienie o współpracy między gminami. Pomimo bariery językowej, przy pomocy tłumaczy, prowadzone były rozmowy na wiele tematów. Obie strony starały się jak najlepiej poznać partnerską gminę i zaprezentować swoją. Poza zwiedzaniem był również czas na prezentację kultury, folkloru i kuchni regionu.

 

obrazek

 

Delegacja Gminy Osjaków w TREVOL

 

 

W okresie od 10 do 13 listopada 2005 r. w Gminie Osjaków gościła 19 - osobowa delegacja mieszkańców z TREVOL, której przewodniczył Mer Gminy Trevol Jeon-Louis Lagnaud.

Pobyt gości został w szczególny sposób uhonorowany podpisaniem w dniu 11 listopada 2005 r. umowy partnerskiej określającej kierunki współdziałania.

 

Umowa partnerska

 

obrazek

 

Członkowie delegacji uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem „Poległym za Ojczyznę w latach 1939-1945” oraz na cmentarzu pod pomnikiem ku czci pomordowanych w okresie II wojny światowej.

Podczas pobytu goście zwiedzili szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole, bibliotekę, ośrodek zdrowia, kościół oraz zakłady prowadzące działalność gospodarczą (piekarnie, ubojnię zwierząt, zakład przetwórstwa drzewnego oraz przetwórnię owoców i warzyw).

W drodze powrotnej goście mieli możliwość obejrzenia Panoramy Racławickiej.

Zegnali się ze łzami w oczach zabierając z sobą najlepsze wspomnienia i niezapomniane chwile spędzone w Gminie Osjaków.

 

 

W roku 2006 w okresie od 7 do 17 lipca mieszkańcy Gminy Osjaków gościli u francuskich rodzin, członków Stowarzyszenia Komitetu Zbliźniaczenia Osjaków – Trevol. Był to wyjazd, do którego obydwie strony przygotowywały się od kilku miesięcy. Polacy uczyli się języka francuskiego, a Francuzi – polskiego. Wyjazd miał na celu poznanie wartości europejskich i wzajemne zbliżenie obu krajów.

Tak też się stało i tym samym delegacja z Osjakowa miała niepowtarzalną okazję do zwiedzenia Pałacu Luksemburskiego, w którym mieści się siedziba senatu Francji oraz możliwość rozmowy z Prezydentem Senatu. Dla samorządowców bardzo cennym było zapoznanie się z funkcjonowaniem administracji we Francji. Odbyła się również konferencja nt. prawa socjalnego oraz ubezpieczenia społecznego i prawa pracy. Z zainteresowaniem delegacja z Osjakowa zwiedziła budynek żandarmerii, zapoznając się z jego wyposażeniem i funkcjonowaniem oraz infrastrukturę formuły F1 i fabryki High tech Danielson Eng w dziedzinie poszukiwań i rozwoju przyszłych silników.  

 

obrazek

Przed budynkiem żandarmerii w Moulins

 

Nie obyło się również bez wizyty w centrum hodowli mięsnej rasy krów Charolaise. Organizacja francuska szuka możliwości eksportowania hodowli tej rasy i nawiązała już kontakty z naszym krajem.

 

14 lipca delegacja z Osjakowa wzięła udział w obchodach Święta Narodowego. Rozpoczęło je wspólne przyjęcie w Urzędzie Gminy Trevol i oficjalne zatwierdzenie aktu partnerstwa. Potem miała miejsce część oficjalna, wspólny obiad, a na zakończenie dnia koncert grupy folklorystycznej i pokaz sztucznych ogni.

obrazek

Przed pomnikiem poległych w I wojnie światowej

 

Choć sam pobyt w TREVOL nie miał charakteru typowo turystycznego, uczestnicy zwiedzili również najciekawsze zakątki położonego nieopodal MOULINS – kolebki książąt burbońskich, VICHY – miasta z wodami termalnymi oraz podczas wizyty w PARYŻU – wieżę Eiffla.W dniach 27.06.2008 r.- 7.07.2008 r. w ramach unijnego programu „Wspólna Europa”  gościła w Osjakowie delegacja mieszkańców Gminy Trevol z Francji.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


obrazek


obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


 

W okresie od 18 do 25 lipca 2010 r. z wizytą w Gminie Trevol przebywała 30 – osobowa grupa mieszkańców Gminy Osjaków. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń i technologii stosowanych w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

obrazek


W Centrum obróbki odpadów domowych w Chezy oraz oczyszczalni ścieków w Avermes, uczestnicy zapoznali się z systemem gromadzenia, sortowania, recyklingiem i przechowywaniem odpadów domowych oraz gromadzeniem i usuwaniem ścieków.

obrazek

obrazek


Zorganizowane konferencje przybliżyły wiedzę na temat systemu zaopatrzenia regionu Allier w wodę pitną oraz postanowień Międzynarodowego programu Agenda 21.

obrazek


Delegacja z Osjakowa zwiedziła pod przewodnictwem leśniczego Biura Lasów Państwowych las Troncais, jeden z najpiękniejszych lasów dębowych w Europie oraz uczestniczyła w wielkim balu Europy w Gennetines, na który przybywa około 4000 tysięcy osób prezentując śpiew i taniec z całej Europy.

obrazek

Młodzież nawiązała liczne kontakty z rówieśnikami z Trevol uczestnicząc we wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych.

Niewątpliwą atrakcją całego pobytu był wyjazd do Paryża. Przepiękne ogrody i kunsztowne wnętrze Wersalu oraz okazałe budowle paryskie, podziwianie podczas rejsu stateczkiem po Sekwanie, pozostawiły na wszystkich niezapomniane wrażenia.

obrazek

 obrazek

 obrazek

obrazekW ciągu czterech lat w wymianach wzięło udział 100 mieszkańców naszej gminy i 59 osób ze strony naszych partnerów. Przy organizacji pobytu zaangażowanych było znacznie więcej osób, ale nie sposób podać nawet przybliżonej ich liczby.

Do najważniejszych efektów współpracy polsko-francuskiej należy zaliczyć:

1) skierowanie oferty przede wszystkim do młodzieży, nawiązywanie znajomości drogą    bezpośrednich kontaktów,

2) możliwość zaprezentowania, przybliżenia naszym mieszkańcom Europy, zwłaszcza Francji,

3) zapoznanie naszych partnerów z szeroko rozumianą kulturą polską i promocją jej elementów we Francji, np. folklor i kuchnia,

4) stworzenie unikalnej okazji do bezpośredniego poznania życia francuskich rodzin, ich domów, zwyczajów, codzienności,

5) wykazanie naszej młodzieży sensu uczenia się języków obcych, umotywowanie do dalszej nauki tych, którzy uczyli się języka francuskiego w naszych szkołach i danie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce,

6) kształtowanie sposobów porozumiewania się nawet bez znajomości języka obcego,

7) przełamywanie barier i obaw związanych z wyjazdem do odległego kraju lub przyjęciem pod swój dach obcokrajowca,

8) wzajemne poznanie wielu mieszkańców naszej gminy przy okazji organizacji pobytu Francuzów,

9) stworzenie możliwości za niewielką odpłatnością wyjazdu nawet niezamożnym mieszkańcom Gminy Osjaków,

10) wypracowywanie coraz atrakcyjniejszych programów wymian, przy jednoczesnym ograniczaniu ich kosztów.

Idea gmin bliźniaczych zdobyła wielu zwolenników. Każdy, kto zetknął się z którąś z wielu form kontaktów, odniósł wrażenie niezwykłej serdeczności, ciepła i bezpośredniości naszych Przyjaciół z TREVOL. Można bez wielkiej przesady stwierdzić, że okres pobytu Gości na naszym terenie i vice versa - to bez mała okres świąteczny. Jest to zasługą wielu osób i instytucji, przyjaznych i zasłużonych.