W związku z Ogłoszeniem nr 1/2022 i Ogłoszeniem nr 1/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/) oraz podjęciem w dniu 10 marca 2023r. przez radę Gminy Osjaków uchwały nr LXIII/310/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Osjaków,

 informujemy, iż do dnia 16 marca 2023r. do godz.10.00 prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje na prace określone treścią wymienionej uchwały (szczegóły w załączonych dokumentach).

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy Osjaków:

1)      w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Osjakowie (sekretariat), ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków,

2)      elektronicznie za pośrednictwem Platformy (ePUAP)