Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/                                                              

Bezpośredni link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f7601fc-ce37-4291-9ce0-2b4748da2cac