"Sołectwo na plus" nabór wniosków

Zgodnie z uchwałą nr 1268/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zgłoszeń "Sołectwo na plus". Zgłoszenia do Urzędu Marszałkowego WŁ składa SOŁTYS do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów, których realizacje planuje się w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Kwota dotacji dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł. Zachęcamy do działania! Więcej szczegółów na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus