PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

 
Data i godz. planowanej przerwy
Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej
Miejscowości/ulice zasilane z wyłączonej stacji
20.04.2021 8:30-13:30
Osjaków SKR
Felinów, Osjaków ul. Ewarystów, Topolowa, Piaskowa, Targowa, Krótka, Południowa